\r\n"; if (isset($send) || $send != '') { // Проверка за валиден мейл if(!$email == "" && (!strstr($email,"@") || !strstr($email,"."))){ $mes = '
Wrong E-mail format!
Are you sure you spelled the E-mail correctly!
'; } // Компилиране на съобщението $messtotal = " Здравейте,
Има ново запитване
От: $name;
Компания: $company;
E-mail: $mail;


Запитването се отнася за $topic;
Съобщение:
".nl2br($msg); $send = @ mail('d.todorov@todorov-lawoffice.com', $topic, $messtotal, $headers); if (!$send){ $mes = '
Sending failed!
Please, try again...
'; } else { $mes = '
Thank you for your enquiry!
We will contact you as soon as possible!
'; } } ?> Todorov LLP - Law office Todorov LLP - Law office

СИНДИК


Тодоров ЛЛП включва в своя правен екип синдик, вписан в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици. Можете да откриете допълнителна информация за него по-надолу:


Димитър Тодоров


В моята практика на синдик, аз вярвам, че трябва да бъдат съблюдавани както интересите на кредиторите, така и правата на длъжника. На кредиторите трябва да бъде платено. Длъжникът има интерес да продължи и оздрави предприятието. С финансов поглед и с необходимата решителност, аз се стремя да намеря общата точка, от която бизнесът да продължи напред

d.todorov@todorov-lawoffice.com


МОЯТА РАБОТНА ВИЗИЯ


Бизнес ориентирани решения; Висококвалифицирани познания; Креативност и решителност


Квалификация


Димитър Тодоров е вписан синдик в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
Той е адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.
Димитър Тодоров е представител по индустриална собственост, вписан в регистъра към Българско патентно ведомство, (BPO) както и в списъка към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).Опит като синдик


Димитър Тодоров е назначаван за синдик в някои много големи търговски несъстоятелности в България.
Той взе участие в разработването на законодателни инициативи от Министерство на правосъдието в качеството си на експерт по търговска несъстоятелност. Той беше част от работна група на Световната банка при анализ на правата на кредиторите и търговската несъстоятелност съгласно уредбата на българското законодателство. (ICR)


Опит като адвокат


Димитър Тодоров разполага със значителен опит в сферата на търговската несъстоятелност, събиране и реструктуриране на дълг, процесуално представителство, търговски договори и право, интелектуална собственост, конкурентно право и дружествено право.


Образование


Димитър Тодоров е магистър по “Право на търговската несъстоятелност” на Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Той притежава втора магистърска степен по “Частно и наказателно право”, придобита в същото учебно заведение.


Работни езици:


Английски, френски


Контакти: