Може да ни намерите

София 1404, България

бул "Гоце Делчев" № 103, ет. 10

Тел:+359 2 831 13 29
Тел.: +359 885 822 451

contact@todorov-lawoffice.com
trademarks@todorov-lawoffice.com

Cиндик


d.todorov@todorov-lawoffice.com

Интелектуална собственост


s.todorova@todorov-lawoffice.com
trademarks@todorov-lawoffice.com